ПЕСНИ СЕРБСКИХ ПАТРИОТОВ

Дорогие друзья, МАМИФ предлагает вам песни сербских патриотов - наших братьев по крови и вере, которые ведут многовековую кровавую борьбу с силами зла. Сербский народ как и народ русский постоянно страдает за Православную веру. Пусть эти песни еще сильнее сблизят наши братские народы, воодушевят на борьбу с силами мирового зла!!! 

ЖИВЕЛА СРБИJА-ЖИВЕЛА РУСИJА!!!!

 

Марш на Дрину

У бој крените јунаци сви
Кренте и не жалте живот свој
Цер да чује твој, Цер да види бој
А река Дрина,

Славу, храброст и јуначку руку српског сина.

Пој, пој, Дрино водо хладна ти
Памти, причај кад су падали
Памти храбри строј који је Пун огња, силе, снаге,
протерао Туђина са реке наше драге.

Пој, пој, Дрино, причај роду ми
Како смо се храбро борили
Певао је строј, војев'о се бој
Крај хладне воде
Крв је текла Крв се лила Дрином због слободе.


 

Рейтинг@Mail.ru